Սովորողի անհատական պլան

Անուն, ազգանուն –Էրիկա Եսայան

Դպրոց, դասարան –Արևմտյան դպրոց, 3,3 դասարան

Երկարօրյա ծառայություն – օգտվում եմ

Ինչպե՞ս եք գալիս դպրոց և ինչպե՞ս եք վերադառնում տուն (բնակվում եմդպրոցին մոտիկ, օգտվում եմ դպրոցի երկկողմանի/միակողմանի տրանսպորտից, ծնողներս են բերում դպրոց) –միակողմանի տրանսպորտից

Տանը լրացուցիչ անելու աշխատանքներ ընտրու՞մ եք –  ոչ

Ընտրությամբ գործունեության խումբ –մաթեմատիկա

Լրացուցիչ խմբակների (պար, լող, կարատե, կիթառ… ) հաճախու՞մ եք, նշե՛ք վայրը – լող

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *